كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سعيد حيدري

سعيد حيدري
[ شناسنامه ]
مراحل توليد افستيا و براکون ...... پنج شنبه 91/6/30
زنبور براکون Bracon Wasp ...... پنج شنبه 91/6/30
دانلود کليپ از دگرديسي آسيابک ها Movie ...... يكشنبه 91/6/26
دانلود فيلم زيبا از Silk warm pheromones and mating ...... يكشنبه 91/6/26
دستورالعمل کنترل بيولوژيک آفات مهم محصولات زراعي و باغي ...... چهارشنبه 91/4/21
آفت جديد پروانه چوبخوار زيتون ...... چهارشنبه 91/4/21
دکتر علي وقفچي ...... دوشنبه 90/12/8
بيماريهاي فيزيولوژيک زيتون ...... يكشنبه 90/12/7
حشرات مفيد عليه آفات گلخانه ...... پنج شنبه 90/11/27
دستورالعمل هاي کنترل بيولوژيک و تلفيقي آفات IPM & B ...... پنج شنبه 90/11/27
راهنماي معرفي و استفاده از عوامل ميکروبي کنترل آفات ...... پنج شنبه 90/11/27
گزارش تصويري از مراحل رشدي بالتوري ...... پنج شنبه 90/11/27
راهنماي جامع فرمونها و تله ها ...... پنج شنبه 90/11/27
کشف اولين گونه زنبورهاي سرباز ...... سه شنبه 90/11/25
پارچه ضدگلوله از کرمهاي ابريشم ...... سه شنبه 90/11/25
   1   2   3   4      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها