قالب وبلاگ

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
> >

طارم گیاهپزشک

 

1- ابتدا مقدار1/25 تا 2 کیلوگرم سود را در 100 لیتر آب بصورت محلول در آورید .

2- 24 ساعت صبر نمائید تا محلول تهیه شده خنک شود ( زیرا سود در مجاورت آب واکنش داده و تولید گرما می نماید) سپس محلول تهیه شده را به زیتون سالم (شکسته نشده) اضافه نمائید.

3- بطور معمول زیتون را حدود 6 ساعت در محلول سود قرار دهید تا سود در زیتون نفوذ نماید ( روش تجربی شناخت تاثیر سود بدین صورت است که بوسیله چاقو برش عمودی در زیتون ایجاد نموده و زمانی که سه چهارم ( 75 درصد) از بافت زیتون به رنگ قهوه ای(تیره) تغییر رنگ داده باشد بهترین زمان تاثیر سود می باشد).

4- پس از تاثیرسود بلافاصله زیتون را از محلول خارج نموده و آنرا شستشو دهید تا سود داخل زیتون از آن خارج گردد.

طریقه شستشو:

روز اول هر 4 ساعت یکبار آب زیتون را تعویض نمائید.

روز دوم هر 8-6 ساعت یکبار آب زیتون را تعویض نمائید.

روز سوم هر 12 ساعت یکبار آب زیتون را تعویض نمائید.

*معمولا بین 48 تا 72 ساعت پس از خارج نمودن زیتون از محلول سود و شستشو نمودن آن با آب روی سطح زیتون کف مختصری ایجاد می گردد که نشان دهنده خروج سود از زیتون است.

5- در خاتمه محلول آب نمک با غلظت 8-7 درصد (8-7کیلو گرم نمک در 100لیتر آب)تهیه نموده و زیتون را در آن قرار دهید.

 


[ پنج شنبه 92/8/16 ] [ 11:43 صبح ] [ سعید حیدری ]

با توجه به تنوع ارقام مورد کشت محصولات مختلف زراعی و باغی در دنیا، تنوع اقلیم، تنوع آفات و بیماریها و حتی مراحل مختلف زندگی و نوع سموم قابل استفاده و ... سمپاشهای زیادی در سطح جهان طراحی و ساخته شده که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد. و پرداختن به همه آنها در این مجال نمی گنجد. بهمین جهت سعی گردیده به سمپاشیهایی که درمنطقه ساوجبلاغ و مناطق همجوار دارای کاربرد عمومی است. پرداخته شود.

الف) سمپاشهایی که در امر مبارزه با آفات بیماریها و علفهای هرز در سطح منطقه مورد استفاده قرار می گیرند.

1-    سمپاش پشت تراکتوری بوم دار

الف ) سوار ( که ممکن است دارای لانس نیز باشند)

ب ) کششی ( عمدتاً دارای لانس برای سمپاشی مزارع صیفی و باغ هستند)  

 2- سمپاش توبولاینر

الف ) کششی ( 2000 لیتری)

ب ) سوار ( 800 و 700 لیتری)

3- سمپاش توربینی ( عمدتاً در باغات میوه برای سمپاشی بین درختان میوه کاربرد دارند)

4- سمپاش پشتی موتوری

الف) برای محلولپاشی

ب ) برای گردپاشی ( سابقاً در باغات انگور برای پاشیدن گوگرد میکرونیزه استفاده می شد).

5- سمپاش پشتی تلمبه ای ساده ( فشار سمپاش با تلمبه زدن تأمین می شود).

6- سمپاش پشتی تلمبه ای کتابی( فشار سمپاش با تلمبه زدن تأمین می شود و فشار آن یکنواخت تر است)

7- سمپاش مه پاش ( فوگر)

8- سمپاش فرقونی یا زنبه ای یکصد لیتری

 

ب ) نحوة کالیبره نمودن سمپاش ها

کالیبره نمودن یا در واقع تعیین مقدار محلول سمی که توسط سمپاش در یک واحد سطح مشخص ( مثلاً هکتار) بخش می شود را کالیبره نمودن می گویند. با توجه به تنوع کارکرد سمپاشها مسلماً کالیبره نمودن سمپاشها با هم متفاوت می باشد و گاهاً اهداف کالیبره نمودن نیز متغیر است برخی از شرکتهای سازنده با طراحی جداولی که همراه سمپاش ارائه می شود نحوة کالیبره نمودن را توضیح می دهند. ولی بطور کلی کالیبره نمودن سمپاشها از یک اصل کلی تبعیت می نماید.

برای کالیبره نمودن سمپاشها نسبت به نوع سمپاش مقداری آب ( برای مایع پاشها) در مخزن سمپاش ریخته و مسافتی که طول آن مشخص باشد سمپاشی می شود. مسافت طی شده در عرض کار سمپاش ضرب شده و سطح سمپاشی به دست می آید. و با استفاده ازتناسب ساده مقدار مصرف محلول سمی در هکتار بدست می آید.

مثال : اگر با یک سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری که عرض کار آن 6 متر است طول 100 متر طی شود و مقدار مصرف محلول سمی 23 لیتر باشد مقدار محلول سمی مورد نیاز برای یک هکتار ازروش زیر محاسبه می شود.

کل مساحت سمپاشی شده در مترمربع 600= 100×6

 

                                                      لیتر 383= X

بایستی نازلها و سرعت حرکت در زمان کالیبره نمودن و در زمان سمپاشی عمومی پس از آن یکسان باشد در خصوص سمپاشهای لانس دار نیز می توان با اندازه گیری مساحتی از باغ یا زراعت که با 100لیتر با 50 لیتر محلول سمی قابل سمپاشی باشد مقدار پاشش محلول سمی در هکتار را محاسبه نمود. در سمپاشهای پشت تراکتوری بوم دار توجه به نوع نازل که دبی و زاویه آن را مشخص میکند برای تنظیم ارتفاع بوم سمپاش از گیاه هدف ضروری است.

?    در خصوص سمپاشهای توبولاینر نیز روش کار تقریباً به همین منوال بوده ولی لازم است در صورت وجود باد در جهت پاشش محلول سمی عرض کار 35 متر و در هوای تقریباً آرام عرض کار بمنظور پوشش کامل 25 متر محاسبه شود.

?    برای کالیبره نمودن سمپاشهای پشتی تلمبه ای بهتر است کل مخزن با آب پر شده و با زدن تلمبه و بالا بردن فشار سمپاش به حد مطلوب اقدام به سمپاشی نمود که البته در بین کار و تا تخلیه کامل سمپاش شاید نیاز به چند مرتبه تلمبه زنی برای ایجاد فشار مطلوب در مخزن باشد. مساحتی که با یک مخزن سمپاشی می گردد از طریق متراژ بدست آورده و آنگاه نسبت به یک هکتار محاسبه می شود.

 

سمپاش یکصد لیتری و زنبه ای

این سمپاشها بطور معمول دارای یک مخزن یکصد لیتری بوده که با استفاده از موتور بنزینی و یا الکترو پمپ عمل ایجاد فشار در محلول سمی ( در مسیر انتقال سم از مخزن به نازل و در محل پمپ) صورت می گیرد.

?    برای کالیبره نمودن این سمپاشها نیز همانند سایر سمپاشها ، در سرعت حرکت مناسب کارگر مساحت سمپاشی شده با حجم معینی از محلول سمی اندازه گیری و نسبت به واحد سطح محاسبه می کنند.

محلول سمی در سمپاشها به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:

1-    محلول سمی تحت فشار

الف) تحت فشار در مخزن همانند پشتی تلمبه ای

ب ) تحت فشار در مسیر مخزن از پمپ تالانس همانند 100 لیتری

2- محلول سمی بدون فشار

الف ) سمپاش میکروتری و سمپاش پشت موتوری

? در سمپاشهای پشتی موتوری نیز بایستی با پر نمودن مخزن سمپاش به اندازه مشخص و با تنظیم اهرم خروجی محلول سمی اقدام به سمپاشی یکنواخت و با سرعت حرکت مناسب کرد و در انتها نسبت به متراژ قسمت سمپاشی شده و تعمیم آن به یک هکتار اقدام نمود.

? کم و زیاد نمودن گاز تغییری در مقدار محلول خروجی ندارد و فقط در زمینه ریز نمودن قطرات محلول سم و کم و زیاد نمودن سطح گسترش محلول سمی مؤثر است که لازم است اهرم گاز را نیز در نقطه ای علامت گذاری نموده تا در سمپاشیهای بعدی نیز روی همان میزان تنظیم گردد

 

سمپاشهای میکرونری ( دیسک چرخان):

در سمپاشهای میکرونری چه سه میکرونره و چه چهار میکرونره میزان خروج محلول سمی و دور میکرونرها تقریباً در همه مواقع یکسان بوده و تغییری ندارد. بهمین جهت نکته اساسی در کالیبره نمودن این سمپاشها حرکت رو به جلو کارگر سمپاش می باشد که هر چه سرعت بیشتر باشد حجم محلول سمی در هکتار و زمان سمپاشی در هکتار کمتر خواهد بود. افزایش سرعت به حد غیر متعارف ضمن جلوگیری از پوشش یکنواخت محلول سمی باعث عدم ریزش تعداد مناسب قطرات سمی در واحد سطح شده و در امر تأثیر سم اخلال ایجاد می کند.

نکته ای که همواره در زمینه استفاده از سمپاشهای میکرونری باید مدنظر داشت عدم کاربرد این سمپاش درمواقع وزش باد و بالا بودن دما بویژه در اواسط روز می باشد.

بهر جهت با اندازه گیری مقدار مشخصی از محلول سمی که در مساحت معینی از مزرعه استفاده شده می توان مقدار محلول مورد نیاز برای یک هکتار را محاسبه نمود. البته مقدار محلول سمی مصرف شده در واحد سطح در این سمپاشها با عنایت به تعبیه نازلهای مختلف برای آفات ، بیماریها یا علفهای هرز متغیر بوده که برای هر نازل نیاز به کالیبره نمودن سمپاش وجود دارد.

 

سمپاشهای فوگر:

از ســـمپاشهای مه پاش قبلاً عمدتاً در انبارهای غله برای ضدعفونی محصولات انبار شده استفاده می گردید ولی به تازگی بنا به راحتی کار ، حجم کار محلول سمی مصرفی در واحد سطح، نفوذ ذرات محلول سم بهسطح زیرین شاخ و برگ گیاهان و همچنین توان پوشش یکنواخت و کامل سم در سطح قسمتهای کشت شده در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. مقدار محلول سمی با توجه به نازلهای مورد استفاده در فوگر در واحد ساعت تعریف می شود و هر چه اندازه نازلها بالاتر رود مقدار حجم مصرفی درواحد زمان ( ساعت) بیشتر می شود حجم محلول سمی مورد نیاز برای هر 1000 متر مربع حدود 5/2 تا 4 لیتر می باشد.

 

براساس تجارب موجود

الف) بهترین سمپاش که بیشترین کارایی درمبارزه با علفهای هرز را دارد سمپاش پشت تراکتوری بوم دار می باشد. محدودیت این سمپاشها اولاً تردد مکرر سمپاش در واحد سطح برای پوشش کامل آن بوده و ثانیاً با ارتفاع گرفتن بوته ها امکان تردد سمپاشها در مزرعه تقلیل می باید.

ب ) بهترین سمپاش برای مبارزه با آفات بویژه سن غلات با توجه به امکان تردد کمتر در مزرعه و لطمه کمتر به محصول و سرعت کار سمپاش توربولاینر می باشد.

ج ) سمپاشهای میکرونر نیز در شرایطی چون عدم وزش باد استفاده در مواقع خنک روز در کنترل آفت سن کارآیی خوبی دارد.

 

 


[ پنج شنبه 92/8/16 ] [ 11:40 صبح ] [ سعید حیدری ]

 

شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مسئله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود یادداشت کرد و با این «باور» که استاد آنرا به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آنروز و آن شب برای حل کردن آنها فکر کرد. هیچیک را نتوانست حل کند. اما طی هفته دست از کوشش برنداشت. سرانجام یکی از آنها را حل و به کلاس آورد. استاد به کلی مبهوت شد زیرا آندو را به عنوان دو نمونه ازمسایل غیر قابل حل ریاضی داده بود  


 در یک باشگاه بدنسازی پس از اضافه کردن 5 کیلوگرم به رکورد قبلی ورزشکاری از وی خواستند که رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. اما او موفق به این کار نشد. پس از او خواستند وزنه ای که 5 کیلوگرم از رکوردش کمتر است را امتحان کند.. این دفعه او براحتی وزنه را بلند کرد. این مسئله برای ورزشکار جوان و دوستانش امری کاملا طبیعی به نظر می رسید اما برای طراحان این آزمایش جالب و هیجان انگیز بود. چرا که آنها اطلاعات غلط به وزنه بردار داده بودند. او در مرحله اول از عهده بلند کردن وزنه ای برنیامده بود که در واقع 5 کیلوگرم از رکوردش کمتر بود و در حرکت دوم ناخودآگاه موفق به بهبود رکوردش به میزان 5 کیلوگرم شده بود. او در حالی و با این «باور» وزنه را بلند کرده بود که خود را قادر به انجام آن می دانست                                                                  .                                             
 

هر فردی خود را ارزیابی میکند و این برآورد مشخص خواهد ساخت که او چه خواهد شد. شما نمی توانید بیش از آن چیزی بشوید که باور دارید«هستید». اما بیش از آنچه باور دارید «می توانید» انجام دهید


[ پنج شنبه 92/8/16 ] [ 11:38 صبح ] [ سعید حیدری ]

راهنمای جامع شناخت و استفاده از فرمون ها و تله ها:

فصل1فرمون ها

فصل2: تله ها، کارتها، نوارهای رنگی و جلب کننده ها


[ پنج شنبه 91/6/30 ] [ 8:4 صبح ] [ سعید حیدری ]

دستورالعمل های مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی...

مطالب جمع آوری شده از مدیریت کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی سازمان حفظ نباتات گرفته شده است.

  

برای مطالعه هر بخش روی همان قسمت کلیک کنید ...

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل بیولوژیک در مزارع ذرت

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع سویا

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع گوجه‌فرنگی

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع پنبه

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با شپشکهای آردآلود

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم سیب

دستورالعمل مبارزه تلفیقی با آفت پسیل پسته

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با آفات گلخانه ای

1 - حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای سفید

1-1- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus

1-2- زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa

1-3 - کنه شکاری Amblyseius swirskii  

2- حشرات مفید توصیه شده علیه کنه های عنکبوتی

2-1- کنه شکاری Amblyseius californicus

2-2- کنه شکاری Phytoseiulus persimilis 

3- حشرات مفید توصیه شده علیه تریپسهای مهم

3-1-کنه شکاری Amblyseius swirskii  

4-حشرات مفید توصیه شده علیه شته ها

4-1- زنبور پارازیتوئید   Aphidius colemani

4-2- زنبور پارازیتوئید   Aphidius ervi

4-3- پشه    Aphidoletes aphidimyza

5-حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای مینوز 

5-1- زنبور   Dacnusa sibirica   

5-2- زنبور   Diglyphus isaea   

6- حشرات مفید توصیه شده علیه شپشکهای آرد آلود

6-1- کفشدوزک    Cryptolaemus montrouzieri

 

 .


[ پنج شنبه 91/6/30 ] [ 8:4 صبح ] [ سعید حیدری ]

در این قسمت اطلاعات جامع و کاملی از ساختمان، ابزارها و روشهای تولید زنبور تریکوگراما Trichogramma و میزبان واسط آن (بید غلات یا سیتوتروگا Sitotroga cerealella) آماده کرده ام که امیدوارم مورد پسند واقع بشه. برای دیدن مطالب هر بخش روی همان قسمت کلیک کنید.

 مقدمه

کنه های شکارچی، دشمنان بید غلات

بیولوژی و اکوروژی زنبور تریکوگراما

ذخیره سازی تریکوگراما

تشخیص جنسیت تریکوگراما

سوش محلی تریکوگراما

روش تولید تریکوگراما در انسکتاریوم

منبع: انسکتاریوم  

 


[ پنج شنبه 91/6/30 ] [ 8:4 صبح ] [ سعید حیدری ]
تصاویر آفات پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی .ppt
لینک دانلود

refrence:http://www.insectologist.blogfa.com


[ یکشنبه 91/6/26 ] [ 11:53 صبح ] [ سعید حیدری ]

کلید شناسایی راسته ی دوبالان

Order Diptera.ppt

لینک دانلود

refrence:http://www.insectologist.blogfa.com


[ یکشنبه 91/6/26 ] [ 11:53 صبح ] [ سعید حیدری ]

آفات زراعی PPT

لینک دانلود

refrence:http://www.insectologist.blogfa.com


[ یکشنبه 91/6/26 ] [ 11:53 صبح ] [ سعید حیدری ]

سوسک کشیش

جهت دانلود کلیپ کلیک نمایید.

refrence:http://www.insectologist.blogfa.com


[ یکشنبه 91/6/26 ] [ 11:38 صبح ] [ سعید حیدری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سعید حیدری
کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان طارم